lördag 14 januari 2012

Lov eller ledighet?

Dagens Nyheter har under några dagar skildrat det stora samhällsproblemet att föräldrar vill åka till Indien med sina barn istället för att gå i skolan.

Erik Helmerson skrev idag en indignerad ledare med rubriken: "Sitt kvar tills det ringer".

Vad är det för "liberalt" med att alla måste vara lediga samma veckor? Och vad är det för mening med skollov som väldigt många barn ändå aldrig kan ta ut, utan får tillbringa på fritids?

Tyvärr överensstämmer inte arbetsgivarnas krav med skolans när det gäller ledighet. På sommaren har man rätt att ta ledigt, om än inte åtta veckor. I samband med julen brukar för det mesta gå bra, om än inte två-tre veckor. Men påsklovet, sportlovet och höstlovet är problematiska för de flesta föräldrar.

Det är nästan omöjligt att resa vid dessa lov om man inte bokar väldigt långt i förväg. Men framför allt är det alltså svårt att få ledigt. Där det finns få småbarnsföräldrar läggs viktiga möten och konferenser konsekvent på lovtid - där det finns många är det ständiga konflikter om vems tur det är att ta ledigt i år.

Istället för alla dessa schemalagda lov mitt i terminen vore det väl bättre att ge alla barn fem dagars ledighet på vårvintern och fem dagar på hösten och sedan låta familjerna fördela sin ledighet själva, utifrån vad de har för möjligheter och vad deras arbetsgivare tillåter. Då kan man avskaffa höstlovet och sportlovet till att börja med.

Jag tycker dessutom att denna flexibla ledighet ska kombineras med krav på barnen att läsa in det som de har missat. Då blir det en positiv kunskapseffekt som vi väl behöver.

Givetvis måste det i skolan, liksom på jobbet, finnas dagar när man inte kan vara ledig. Man måste delta i centrala prov, viktiga föreläsningar och studiebesök och liknande. Men en ökad flexibilitet borde vara möjlig, på samma sätt som arbetslivet på de flesta håll har avskaffat den obligatoriska industrisemestern.

Mer jobb för lärarna är en viktig invändning. Jag har stor respekt för lärarnas arbetsbörda. Men det är klart att detta måste gå att lösa, precis som det går att lösa om en elev blir sjuk.

Det kanske behövs lite mer lärarresurser för att kunna håva in dena reforms stora kunskapsvinst. Samtidigt avlastas ju fritids - väldigt många barn, inklusive mina, går på fritids på loven idag.

Om loven var flexibla skulle man förstås inte tvingas att ta ut dem. För många som tillbringar loven på fritids idag skulle säkert en del lovdagar frysa inne. Det är förstås tråkigt men ingen större praktisk skillnad jämfört med idag, annat än att barnen lär sig mer.

Det stör mig ganska mycket att Dagens Nyheters flersidiga rapportering kring denna viktiga välfärdsfråga bara handlar om priset på resor. Skolinspektionen och intervjuade personer verkar inte ha en tanke på att det kan ligga andra motiv bakom önskemål om flexibel ledighet. Jag tror det är ett fåtal barn som har möjlighet att åka till Indien. För dem som har den möjligheten ger en sådan resa troligen väldigt mycket kunskap som skolan aldrig hade kunnat ge. Även en resa till Kanarieöarna kan bidra till kunskaper i spanska och ökad simkunnighet, något barnen tyvärr inte delges i någon större omfattning skolan idag. Det är förstås orättvist att bara vissa barn ska få dessa kunskaper, men samtidigt fantastiskt att några kan.

Frågan måste ändå breddas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar